Mezoterapia - doskonale wkłucie w gabinecie medycyny estetycznej
🩺

Mezoterapia - doskonale wkłucie w gabinecie medycyny estetycznej

Event Date
July 9, 2023
Event Leaders
UntitledUntitledUntitled

Obecnie mezoterapia to jeden z najpopularniejszych zabiegów oferowanych w gabinetach medycyny estetycznej.

💡
Zaplanuj szkolenie / warsztaty, aby nabyć nowe umiejętności.

W tym artykule odkryjesz:

•	Wprowadzenie do mezoterapii
•	Różnice w grubości skóry
•	Krok po kroku przewodnik jak wykonać zabieg

O metodzie

Mezoterapia to zaawansowana metoda iniekcyjna, która polega na bezpośrednim wprowadzaniu specjalnych preparatów do docelowej tkanki, by osiągnąć określone efekty terapeutyczne w zależności od ich składu.

Michel Pistor jest uważany za twórcę tej techniki, którą po raz pierwszy zastosował w 1952 roku. Mezoterapia szybko znalazła zastosowanie w kosmetologii dzięki swojej skuteczności i wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa.

Obecnie mezoterapia to jeden z najpopularniejszych zabiegów oferowanych w gabinetach medycyny estetycznej. Może być wykonywana samodzielnie lub w połączeniu z innymi terapiami. Prognozy ekonomiczne wskazują na spodziewany wzrost rynku mezoterapii o 14,4% do 2028 roku. Zabiegi estetyczne stanowią dynamicznie rozwijającą się gałąź tego obszaru.

Wiedza na temat mechanizmu działania, zakresu zastosowania oraz ilości badań naukowych nad mezoterapią znacząco poszerzyła się od 1952 roku. Dlatego kluczowe jest dostosowanie techniki do najnowszych danych klinicznych, zwłaszcza jeśli chodzi o odpowiednią głębokość iniekcji.

image

POCUS (Point-of-Care Ultrasound) to zaawansowana technika obrazowania medycznego, która wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do uzyskania w czasie rzeczywistym obrazów struktur wewnętrznych ciała. W ramach tej techniki istnieją również specjalne sondy o wysokiej częstotliwości, które pozwalają na szczegółowe wizualizacje powierzchownych tkanek i struktur anatomicznych. Te sondy są szczególnie przydatne w diagnozowaniu problemów skórnych, naczyniowych oraz podczas różnych procedur inwazyjnych, gdzie precyzyjne i dokładne obrazy są kluczowe.

Skóra skórze nierówna

Początkowo mezoterapię wykonywano na poziomie wkłucia od 2 do 4 mm w głąb tkanki. Ma to swoje uzasadnienie w założeniach zabiegowych, które wówczas stanowiły głównie wskazania medyczne. Dzisiaj jednak wiemy, że aby preparat wykorzystywany w mezoterapii mógł w pełni wykazać swój potencjał, musi zostać podany na odpowiednią głębokość, czyli najczęściej do dolnej granicy skóry właściwej. Wyzwanie stanowi poprawne określenie tej głębokości. Należy wziąć pod uwagę nie tylko różnice anatomiczne w grubości skóry w określonych partiach, ale i zindywidualizowane zmienne odnoszące się do tego parametru, a także kąt nachylenia igły. Według doniesień badaczy z Teksasu Wskaźnik Względnej Grubości Skóry Twarzy wynosi 0,5‒1,12 mm. Inne badania wskazują, że skóra właściwa twarzy waha się w zakresie 0,7‒1,96 mm, naskórek zaś mieści się w przedziale 0,06‒0,029 mm. Istnieją też niezwykle precyzyjne badania oparte na pomiarach ultrasonograficznych, a także analizie tkanek na podstawie sekcji zwłok, pokazujące niewielkie różnice w płci, rasie i wieku pacjentów. Wszystkie dane, na których oparte były dawne techniki pracy, jasno pokazują, iż przy wykonywaniu mezoterapii, nawet trzymając się dolnej granicy dawnych parametrów (2‒4 mm), dochodzi do podania substancji w zasadzie do tkanki podskórnej – co znacząco zmniejsza efektywność terapii, przy jednoczesnym wzroście ryzyka powikłań. Podkreślając tu kluczowy aspekt działania mezoterapii jako biorewitalizacji, czyli uzupełnienia niedoborów i zadbania o macierz zewnątrzkomórkową, większe wytłumaczenie zasadności podania do tkanki podskórnej chyba jest zbyteczne.

Skóra - Nierówna W Pogłebieniu

Początkowo mezoterapię przeprowadzano na poziomie wkłucia od 2 do 4 mm w głąb tkanki. To podejście wynikało z założeń zabiegowych, które w przeszłości skupiały się głównie na celach medycznych. W dzisiejszych czasach wiemy jednak, że efektywność preparatów stosowanych w mezoterapii wymaga precyzyjnego wprowadzenia ich do odpowiedniej głębokości, która najczęściej pokrywa się z dolną granicą skóry właściwej. Wyzwaniem jest dokładne określenie tej głębokości, co wymaga uwzględnienia nie tylko anatomicznych różnic w grubości skóry w różnych obszarach ciała, ale także zmiennych indywidualnych parametrów oraz kąta nachylenia igły.

Według badań przeprowadzonych w Teksasie, Wskaźnik Względnej Grubości Skóry Twarzy mieści się w zakresie 0,5-1,12 mm. Inne analizy wskazują, że grubość skóry właściwej twarzy oscyluje w przedziale 0,7-1,96 mm, podczas gdy naskórek mieści się w zakresie 0,06-0,029 mm. Nowoczesne, precyzyjne badania oparte na ultrasonografii oraz analizie tkanek z sekcji zwłok ukazują niewielkie różnice w zależności od płci, rasy i wieku pacjentów.

Wszystkie te dane rzucają nowe światło na tradycyjne metody, które bazowały na wcześniejszych ustaleniach (2-4 mm). Jasno wskazują one, że w przypadku mezoterapii, nawet przy trzymaniu się dolnej granicy tych dawnych parametrów, substancje są w praktyce aplikowane do tkanki podskórnej. To znacząco wpływa na efektywność terapii, jednocześnie zwiększając ryzyko powikłań. W kontekście kluczowego aspektu mezoterapii jako biorewitalizacji, czyli uzupełniania niedoborów i pielęgnowania macierzy zewnątrzkomórkowej, wydaje się, że uzasadnienie stosowania iniekcji do tkanki podskórnej jest obecnie zbędne.

Jak prawidłowo wykonywać zabieg?

Przede wszystkim rozważnie i starannie dobierać nie tylko preparat, ale i technikę iniekcji. Przyrządem pomocnym w określeniu głębokości jest precyzyjna aparatura USG, która pozwoli zarówno określić optymalną głębokość wkłucia, jak i obiektywnie monitorować rezultaty zabiegowe, choćby pod kątem pomiaru echogeniczności tkanki. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każdy gabinet wyposażony jest w tego typu sprzęt – wtedy jednak trzeba precyzyjnie opierać się na wiedzy badaczy, którzy na co dzień dokonują pomiarów tkanek, nie zaś na powtarzanych przez szkoleniowców schematach. Jak obrazuje ryc. 1, warto skupić się na głębokości pracy w konkretnych obszarach, nie uogólniając głębokości podania dla całego zabiegu. Jak już wspomniałam, nie bez znaczenia jest także kąt wkłucia. Odpowiadając na najczęściej zadawane pytanie – jak długą igłę wybrać, aby było bezpiecznie – to nie długość igły ma znaczenie, a jaki jej fragment wprowadzimy do tkanek! Do tego kluczowym aspektem determinującym to, czy rzeczywiście znajdujemy się w skórze właściwej, będzie jeszcze odpowiedni kąt wkłucia, jak zaznaczono na ryc. 2. Powinien być on dostosowany jednocześnie do rozmiaru igły i głębokości jej wykorzystania. Podsumowując – właśnie dlatego tak ważne jest, aby jako zabiegowiec być na bieżąco z najnowszymi badaniami. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji, nauka od najlepszych trenerów w branży i ogromna doza pokory – to najważniejsze elementy świadomego i skutecznego specjalisty. Rada na koniec: naucz się dobrze grubości tkanek człowieka, analizuj kąt wkłucia, sprawdzaj mechanizm uginania tkanek, aby mieć pełną kontrolę nad głębokością wkłucia.

Profesjonalne Wykonanie Zabiegu

Przede wszystkim, kluczowe jest dokładne dobranie preparatu oraz techniki iniekcji. Wskazane jest posiadanie precyzyjnego sprzętu USG, który umożliwia precyzyjne określenie optymalnej głębokości wkłucia oraz obiektywne monitorowanie efektów zabiegowych, włącznie z pomiarami echogeniczności tkanki. Choć zdaję sobie sprawę, że nie każdy gabinet może posiadać taki sprzęt, w takich przypadkach konieczne jest oparcie się na wiedzy badaczy, którzy regularnie przeprowadzają pomiary tkanek, zamiast na schematach przekazywanych przez instruktorów.

image

Rycina 1 ukazuje, że istotne jest skupienie się na konkretnej głębokości pracy w różnych obszarach, zamiast stosować ogólną głębokość iniekcji dla całego zabiegu. Również kąt wkłucia odgrywa istotną rolę. Odpowiadając na często pojawiające się pytanie, jaka długość igły jest bezpieczna – kluczowy jest fragment igły, który wprowadzamy do tkanek, a nie jej całkowita długość. Kluczowym aspektem w identyfikowaniu czy faktycznie znajdujemy się w skórze właściwej jest właściwy kąt wkłucia, zaznaczony na rycinie 2. Ten kąt powinien być dostosowany zarówno do rozmiaru igły, jak i głębokości, na jaką ją wprowadzamy.

image

Podsumowując, to dlatego tak ważne jest, aby osoba przeprowadzająca zabieg była na bieżąco z najnowszymi badaniami. Stałe doskonalenie umiejętności, nauka od doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie oraz pokora to kluczowe elementy skutecznego działania. Na zakończenie, warto zwrócić uwagę na naukę dokładnego poznawania grubości tkanek pacjenta, analizowania kąta wkłucia oraz zrozumienie mechanizmu uginania tkanek, co umożliwi pełną kontrolę nad głębokością iniekcji.

Oryginalne Źródło Artykułu:

Ten post powstał na podstawie artykułu napisanego przez dr n. med. Izabelę Załęską, cenionego międzynarodowego eksperta ds. kosmetologii. Dr Załęska to doświadczony praktyk, trener oraz nauczyciel akademicki. Jest również aktywnym członkiem takich organizacji jak Society of Cosmetic Scientists, British Medical Laser Association oraz European Laser Association. Zyskała uznanie jako ekspert Instytutu Praktyki Zabiegów Estetycznych. Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie Beauty Forum i można go przeczytać pod adresem: https://beauty-forum.com.pl/wiedza/wklucie-idealne/

Zabezpieczanie Danych Klinicznych dla Diagnozy AI

image

POCUS - poręczny aparat USG

POCUS w praktyce

Stosunkowo niski koszt i wygoda tych urządzeń oraz zapewniane przez nie funkcje mogą usunąć bariery utrudniające wdrożenie ultrasonografii w miejscu opieki, czyniąc tę umiejętność kliniczną bardziej powszechną i dostępną. W ostatnich latach, ultrasonografia punktowa (POCUS) stała się coraz bardziej popularna w miejscach opieki, takich jak szpitale, kliniki i oddziały ratunkowe. POCUS umożliwia szybką ocenę stanu pacjenta w czasie rzeczywistym i pozwala na szybkie podjęcie decyzji klinicznych. W połączeniu z rosnącą dostępnością i wygodą urządzeń ultrasonograficznych, POCUS może się stać cennym narzędziem dla personelu medycznego w miejscu opieki, pomagając w szybkim i skutecznym leczeniu pacjentów.

Dalsze info: na stronach tutaj

https://stetoskopy.com/products/ultrasonograf-kosmos-torso-one-system-uniwersalne-pocus-przenosne-usg-echostestetosko

Do zobaczenia na Linkedin