Pulsoksymetr
🌱

Pulsoksymetr

💡
Zaplanuj! Przetestuj Kosmos u siebie w przychodni.

Pulsoksymetr

Pulsooksymetria - Poprawa dokładności i zrozumienie ograniczeń

Pulsooksymetryczne urządzenia mierzą zmiany wchłaniania światła, spowodowane zmianami przepływu krwi przez przezroczyste części ciała, takie jak opuszki palców lub płatki uszu. Całkowite wchłanianie światła składa się z stałej składowej oraz składowej pulsacyjnej, która wynika prawie wyłącznie z pulsacji krwi. Jednak istnieją inne źródła pulsacji, które mogą przyczynić się do nieprawidłowych odczytów.

Przezroczystość i przepływ krwi w miejscu pomiaru mogą wpłynąć na dokładność odczytu. Na przykład, jeśli obszar jest w dużej mierze nieprzejrzysty (np. zbyt polerowany paznokieć) lub przepływ krwi jest niski lub nieregularny, dokładność odczytu może być zagrożona.

Kilka czynników może również wpłynąć na wyniki pulsooksymetrii. Niskie ciśnienie atmosferyczne na dużych wysokościach ma niewielki wpływ na pulsooksymetrię, chociaż ekstremalnie niska temperatura i słaby przepływ krwi wpłyną na dokładność pomiarów. Cząsteczki tlenku węgla, nawet w małych ilościach, mogą przyłączać się do hemoglobiny pacjenta, zastępując cząsteczki tlenu. Pulsooksymetryczne urządzenia nie są w stanie odróżnić tych zmian, a odczyt wskaże całkowity poziom nasycenia tlenem i tlenkiem węgla. Na przykład, jeśli 15% hemoglobiny zawiera tlenek węgla, a 80% zawiera tlen, odczyt wskaże 95%. Pulsooksymetria nie powinna być stosowana u osób z uszkodzonymi płucami spowodowanymi dymem, zatruciem tlenkiem węgla i u ciężkich palaczy.

Niedobór hemoglobiny (anemia) lub niski objętość krwi również może wpłynąć na wyniki pulsooksymetrii. Niskie ciśnienie krwi, hipowolemia i hipotermia również mogą wpłynąć na dokładność nasycenia tlenem, ze względu na niską pojemność transportową tlenu. Ze względu na zmniejszony przepływ krwi, czujnik może nie być w stanie otrzymać prawidłowego sygnału pulsacyjnego, co może skutkować utratą sygnału lub utratą dokładności pomiaru. Pomiar pacjentów z zimnymi dłońmi również może być wyzwaniem.

image

Pulsoksymetr - dokładność

Nieregularne sygnały mogą wpłynąć na poprawne funkcjonowanie pulsoksymetru. Mogą być spowodowane nieregularnymi uderzeniami serca lub ruchami pacjenta. Sprawdzenie fali przepływu SpO2 może pomóc w diagnozowaniu nieregularnego rytmu serca lub wykluczeniu ruchów pacjenta.

Zewnętrzne zakłócenia, takie jak ekspozycja na silne światło podczas pomiaru, mogą prowadzić do nieprawidłowych wyników. Czujniki pulsoksymetru powinny być chronione przed światłem. Silne pola elektromagnetyczne również mogą wpływać na wyniki. Lakier do paznokci lub ozdoby paznokci mogą również zakłócać wyniki i powinny być usunięte.

Ciemna pigmentacja skóry może dać przeszacowane wyniki SpO2, gdy wynik jest poniżej 80%. W takim przypadku należy szukać miejsca, w którym kolor skóry jest jaśniejszy. Dożylne barwniki, takie jak błękit metylenowy, karmina indygo i zielony indocyjanin, mogą również wpłynąć na wyniki.

Methoglobina jest formą hemoglobiny, która nie zawiera tlenu. Norma to 1-2% hemoglobiny. Wysoki poziom methemoglobiny może prowadzić do odczytów około 85%, niezależnie od rzeczywistego poziomu nasycenia tlenem. Wyższy poziom methemoglobiny może być wynikiem dziedzicznych czynników genetycznych lub wpływu niektórych substancji chemicznych i leków.

Jeśli chcesz kupić pulsoksymetr, możesz to zrobić tutaj: https://medica91.com/pulsoksymetr-pulsoksymetry-OLED-na-palec.html

Kosmos - system POCUS TORSO one

image
image

image