VExUS Ultrasound Score - ocena przeciążenia płynami i przekrwienia żylnego.
👩‍⚕️

VExUS Ultrasound Score - ocena przeciążenia płynami i przekrwienia żylnego.

VExUS

Wykorzystanie systemu punktowej oceny przeciążenia żylnego #VExUS (ang. Venous excess ultrasound score) z wykorzystaniem ultrasonografii typu POCUS, takiej jak Kosmos podczas codziennych obchodów szpitalnych, może potencjalnie przyczynić się do oszczędności poprzez poprawę zarządzania pacjentami i ograniczenie niepotrzebnych interwencji.

Jedno z badań opublikowane w czasopiśmie Journal of Intensive Care Medicine wykazało, że włączenie oceny VExUS do rutynowych badań ultrasonograficznych podczas codziennych obchodów i badania pacjentów w stanach ciężkich skutkowało zmniejszeniem liczby procedur inwazyjnych, takich jak cewnikowanie żył centralnych i podawanie diuretyków. To prowadziło do zmniejszenia wydatków na opiekę szpitalną bez pogorszenia wyników pacjentów.

Inne badanie opublikowane w czasopiśmie Journal of the American Society of Echocardiography wykazało, że stosowanie skali VExUS było przydatne w przewidywaniu hospitalizacji i zmniejszenia śmiertelności wśród pacjentów z niewydolnością serca.

Wcześniejsze zidentyfikowanie pacjentów o wysokim ryzyku umożliwia stosowanie odpowiednich interwencji w celu zapobiegania readmisji i poprawy wyników, co potencjalnie prowadzi do oszczędności.

Skala VExUS pomaga klinicystom zidentyfikować pacjentów, którzy są zagrożeni rozwojem powikłań, takich jak niewydolność serca lub ostre uszkodzenie nerek i wcześniej interweniować, aby zapobiec tym niekorzystnym wynikom.

Poprzez identyfikowanie pacjentów, którzy są zagrożeni rozwojem powikłań, klinicyści mogą stosować ukierunkowane interwencje, takie jak terapia moczopędna lub ograniczenie płynów, które mogą poprawić wyniki pacjenta i skrócić czas hospitalizacji.

To w końcu może prowadzić do oszczędności dla szpitala, ponieważ krótsze pobyty w szpitalu i mniejsza liczba powikłań mogą zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej.

Dodatkowo, wykorzystanie systemu punktacji VExUS może pomóc klinicystom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące planów leczenia, takie jak dostosowanie dawek leków lub zmiana rodzaju terapii stosowanej. To może prowadzić do bardziej skutecznej i efektywnej opieki, co również może przyczynić się do oszczędności dla szpitala w dłuższej perspektywie czasu.

Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystanie oceny VExUS (z ultrasonografią typu POCUS) podczas codziennych obchodów szpitalnych może poprawić wyniki leczenia, zmniejszyć potrzebę przeprowadzania procedur inwazyjnych i ostatecznie doprowadzić do oszczędności w opiece szpitalnej.

VExUS - zator żylny i nefrologia

W rzeczywistości nefrolodzy muszą nauczyć się wykonywać badania ultrasonograficzne, a nie polegać wyłącznie na kardiologii. Gdy już to zrozumieją, zauważą, że nasza technologia AI jest naprawdę przydatna w ich badaniach. To szeroka strategia, ale w końcu prowadzi to do lepszej opieki nad pacjentem.

Jeśli chcesz być najlepszym lekarzem w szpitalu, musisz być dobry w korzystaniu z ultrasonografu. Nie ma na to innego sposobu.

Lekarz wykorzystał sztuczną inteligencję do opracowania i wdrożenia nowych projektów badawczych. Do tego celu zaprojektowano POCUS Kosmos. Od początku tej drogi było Echo Serca, płuca i brzuch, ale medycyna zmieniała się na przestrzeni czasu. Kluczowym elementem badań, który uzupełnił układankę jest VExUS SCORE, który pojawił się w Kanadzie w 2016-2018 roku.

image

Podczas pandemii ultrasonografia płuc stała się kluczowa. Chociaż niewielu ludzi robiło wcześniej ultrasonografię płuc, teraz każdy robi to dzięki echo. Echokardiografia została zaprojektowana do badania serca, ale ultrasonografia płuc teraz się ugruntowała. Pandemia zmusiła ludzi do nauki, jak robić ultrasonografię płuc, ponieważ była to kwestia krytyczna.

image

Badania VExUS z 2018 roku dotyczyły zatoru żylnego poprzez wykonanie badań do oceny zwrotnych informacji. Dzięki POCUS LEKARZE uzyskują zdolność do wykonania badania, tego, co nazywamy kompletną oceną hemodynamiczną. Możesz poznać stan pacjenta. Kluczowym czynnikiem jest to, że potrzebujesz CW, aby ocenić zastawkę trójdzielną. Jeśli u pacjenta występuje przekrwienie żylne, potrzebujesz CW, aby ocenić, czy przyczyna leży w sercu czy gdzie indziej.

VExUS zapewnia sposób oceny przekrwienia żylnego. Przekrwienie żylne to: zbyt dużo płynu w przestrzeni żylnych pacjenta.

W medycynie istnieje powszechne przekonanie, że nie można mieć zbyt dużo płynów, ale to przekonanie jest błędne. Założeniem jest, że jeśli pacjent jest chory, nie może mieć zbyt dużo płynów, ale to nie jest prawda we wszystkich przypadkach.

Jeśli jesteś chory i trafisz do szpitala, pierwszą rzeczą, jaką zrobią, będzie włożenie drenu i podanie płynów do resuscytacji. Jednak dodawanie płynów do chorego, ale nawodnionego pacjenta może szybko uszkodzić nerki, co jest bardzo kosztowne. Jest to poważny problem, który wymaga rozwiązania. W medycynie panuje konsensus, że nie ma nic złego w podawaniu wpływu, ale istnieje realny problem z podawaniem grypy. Kluczem do określenia, czy należy podawać płyny, jest badanie ultrasonograficzne. Podanie zbyt dużej ilości płynów pacjentowi może uszkodzić nerki, co jest bardzo szkodliwe i kosztowne w leczeniu.

image

Koszt ultrasonografów stosowanych do oceny stanu objętościowego pacjentów może wynosić od 11 000 do 42 000 dolarów czyli tyle ile może kosztować epizod.

Przed rokiem 2018 jedynym sposobem na ocenę stanu objętościowego pacjenta było wprowadzenie cewnika dożylnego do prawej przedsionka i pomiar ciśnienia, co było możliwe tylko w oddziałach intensywnej terapii. Pacjenci, którzy otrzymują zbyt dużo płynów, narażeni są na ryzyko rozwoju ostrej niewydolności nerek (AKI), co może kosztować miliardy euro rocznie tylko w Polsce.

USG w miejscu opieki (POCUS) może być wykorzystywana do oceny trzech przyczyn AKI u pacjentów hospitalizowanych:

hipowolemii,

przeszkody

i hipowolemii.

VEXus score dzięki POCUS, zapewnia ocenę stanu objętościowego, klasyfikując go jako łagodny, umiarkowany lub ciężki. Dzięki temu klinicyści mogą dostosować terapię do stanu objętościowego pacjenta, w tym regulować podaż płynów.

image

Częste wykonywanie badań ultrasonograficznych w celu oceny stanu objętościowego pacjenta staje się coraz bardziej powszechne w celu dostosowania terapii. Powtarzane oceny mogą być wykonywane nawet do czterech razy dziennie, jednak wygoda mniejszego urządzenia, takiego jak KOSMOS jest ważna dla klinicystów, którzy mogą potrzebować wielokrotnych ocen pacjentów w krótkim czasie.

Dzisiaj dyskutowaliśmy o codziennych rundach VEXUS na każdym pacjencie.

Każdy pacjent w szpitalu z cewnikiem potrzebuje codziennych ocen przy użyciu POCUS. Dobrze, zrób ocenę VExUS (nadmiaru żylnego) i potwierdź, że należy zmniejszyć przeciążenie.

Powodem, dla którego VEXUS jest ważny, jest to, że gdy tylko stwierdzisz, że pacjent ma przeciążenie, to następną rzeczą, którą musisz zrobić, jest echo, aby zrozumieć, czy przyczyną przeciążenia są serce, płuca, nerki czy brzuch.

Jeśli chcesz przestać wydawać dużo pieniędzy na leczenie niepotrzebnych ostrej niewydolności nerek, musisz przyjąć reżim, w którym wykonujesz więcej rutynowych ocen dla pacjentów z VEXUS.

Aby ocenić pacjentów, potrzebujesz małych urządzeń, ale co ważniejsze, potrzebujesz CW Doppler, aby zrozumieć przyczyny. Jeśli to serce, będziesz miał inny zestaw terapii niż w przypadku płuc.

Więc jeśli chcemy osiągnąć najlepszą jakość opieki nad naszymi pacjentami, musimy ich ocenić za pomocą ultrasonografii w punkcie opieki. Jedyną przeszkodą są umiejętności. Sprzęt jest dostępny.

image

Nefrolodzy są kluczowi, ponieważ to oni są odpowiedzialni za podjęcie działań w przypadku wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek. Jeśli ktoś zostanie poważnie przeciążony i nabędzie ostrego uszkodzenia nerek, następnym krokiem jest umieszczenie go na dializie lub terapii zastępczej nerek.

Ten proces, który zaczyna się od normalnego stanu, przechodzi przez przeciążenie i kończy się na dializie w szpitalu, wiąże się z dużymi kosztami opieki zdrowotnej, które można uniknąć, jeśli zostanie odpowiednio zarządzana terapia płynowa.

Jeśli chodzi o naukę ultrasonografii, KOSMOS jest urządzeniem wiodącym.

image

Wszystko na poręcznym POCUS aparacie USG KOSMOS.

Urządzenie przydatne w nefrologii do diagnozowania zastoju żylnego, wzorców przepływu dopplerowskiego, klinicznych wskazań VExUS.

Jest to ważne, ponieważ zrozumienie wczesnych objawów zastoju żylnego może pomóc w ograniczeniu podawania płynów, poszukiwaniu przyczyn prawej niewydolności serca, rozpoczęciu odpowiedniej terapii wazopresyjnej i zmniejszeniu ryzyka znacznego uszkodzenia narządów końcowych, takich jak ostre uszkodzenie nerek.

Kiedy stosować POCUS w przypadku zatorów żylnych

Ocenę przekrwienia żylnego za pomocą ultrasonografii Point of Care (VExUS POCUS) można przeprowadzić, poprzez ocenę stanu nawodnienia pacjenta. Może to być szczególnie ważne w przypadku pacjentów ze wstrząsem septycznym, zastoinową niewydolnością serca i ostrą niewydolnością nerek, aby pomóc nam uzyskać więcej danych dotyczących rozpoczynania przyjmowania płynów, zatrzymywania płynów, diurezy lub wyboru leku wazopresyjnego.

Badanie to należy przeprowadzić w połączeniu z obrazem klinicznym, wynikami badań laboratoryjnych i stanem hemodynamicznym pacjenta. W miarę możliwości należy go również łączyć i interpretować wraz z wynikami badania ultrasonograficznego serca.

Wynik VExUS może dostarczyć dowodów na przekrwienie żylne w wątrobie, jelitach i nerkach, aby pomóc przewidzieć wczesne objawy uszkodzenia narządów końcowych i umożliwić zmianę / optymalizację podejścia do zarządzania płynami u pacjenta. Może również skłonić do poszukiwania etiologii zastoju żylnego, na przykład przyczyn prawej niewydolności serca.

VExUS POCUS przy niewydolności serca.

Zrozumienie wczesnych objawów zastoju żylnego może pomóc w ograniczeniu podawania płynów, poszukiwaniu przyczyn prawej niewydolności serca, rozpoczęciu odpowiedniej terapii wazopresyjnej i zmniejszeniu ryzyka znacznego uszkodzenia narządów końcowych, takich jak ostre uszkodzenie nerek.

Wynik VExUS może dostarczyć dowodów na przekrwienie żylne w wątrobie, jelitach i nerkach, aby pomóc przewidzieć wczesne objawy uszkodzenia narządów końcowych i umożliwić zmianę / optymalizację podejścia do zarządzania płynami u pacjenta. Może również skłonić do poszukiwania etiologii zastoju żylnego, na przykład przyczyn prawej niewydolności serca.

Ocenę przekrwienia żylnego za pomocą ultrasonografii Point of Care (VExUS POCUS) można przeprowadzić, próbując ocenić stan płynów pacjenta. Może to być szczególnie ważne w przypadku naszych pacjentów ze wstrząsem septycznym, zastoinową niewydolnością serca i ostrą niewydolnością nerek, aby pomóc nam uzyskać więcej danych dotyczących rozpoczynania przyjmowania płynów, zatrzymywania płynów, diurezy lub wyboru leku wazopresyjnego.

💡
POCUS TORSO-one od Echo Nous może być bardzo przydatne w szpitalnictwie podczas wykonywania badań VExUS

Medycyna podlega ciągłemu rozwojowi i znacznie się rozwija się na przestrzeni czasu, od starożytnych cywilizacji polegających na roślinnych lekach do współczesnej medycyny, która wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, takie jak ultrasonografia. Jednym obszarem, w którym technologia wpłynęła znacząco na medycynę, jest dziedzina ultrasonografii w miejscu opieki (POCUS).

Pierwsza publikacja na temat VExUS score ukazała się w 2016 roku w czasopiśmie "CJEM" (Canadian Journal of Emergency Medicine) i została opracowana przez lekarzy z University of Ottawa, The Ottawa Hospital oraz The Ottawa Hospital Research Institute w Kanadzie.

Przez kolejne lata VExUS score był badany i weryfikowany w badaniach klinicznych w różnych ośrodkach medycznych na całym świecie, a jego skuteczność w diagnozie ostrego niedokrwienia kończyn dolnych została potwierdzona w licznych publikacjach naukowych.

POCUS to technika obrazowania medycznego, która umożliwia dostęp do wizualizacji narządów i tkanek wewnętrznych w czasie rzeczywistym, bezpośrednio na łóżku pacjenta. POCUS stał się coraz bardziej popularny w ciągu ostatnich lat, ponieważ jest nieinwazyjny, stosunkowo niedrogi i można go wykonać szybko, co czyni go idealnym narzędziem do diagnozowania szerokiego zakresu chorób.

Ocena VEXUS to narzędzie, które zostało opracowane w celu pomocy w diagnozowaniu ostrego niedokrwienia kończyn, stanu, który występuje, gdy następuje nagły brak przepływu krwi do kończyn. Wynik ten opiera się na kombinacji cech klinicznych i wyników POCUS, w tym obecności zakrzepów żylnych, zamknięcia tętnic i sygnałów zatorowych na ultrasonografii.

Ogólnie stosowanie POCUS rewolucjonizuje sposób, w jaki pracownicy służby zdrowia diagnozują i leczą szeroki zakres chorób. Staje się on niezbędnym narzędziem w medycynie ratunkowej, opiece intensywnej i wielu innych specjalnościach medycznych. W miarę jak technologia będzie postępować, jest prawdopodobne, że POCUS stanie się jeszcze bardziej wartościowy w diagnozowaniu i leczeniu chorób.

VEXUS to skrót od angielskiego terminu "Venous, arterial, and EXtravascular Ultrasound Scanning" (tłumaczenie: badanie ultrasonograficzne żył, tętnic i przestrzeni zewnątrznaczyniowych). VEXUS score to narzędzie diagnostyczne wykorzystywane w medycynie, służące do oceny ryzyka ostrego niedokrwienia kończyn dolnych (ALI, ang. acute limb ischemia).

VEXUS score jest oparty na połączeniu cech klinicznych pacjenta (np. obecność bólu, zaburzenia czucia, zimne kończyny) oraz wyników badania ultrasonograficznego. W trakcie badania ultrasonograficznego oceniana jest obecność zakrzepów żylnych, niedrożności tętnic, sygnałów zatorowych oraz obecność płynu w przestrzeniach zewnątrznaczyniowych.

Na podstawie wyników badania oraz obecności cech klinicznych pacjenta, VEXUS score przypisuje punkty za każdą z kategorii (żyły, tętnice, przestrzenie zewnątrznaczyniowe), co pozwala na określenie ryzyka wystąpienia ostrego niedokrwienia kończyn dolnych.

Ocena VEXUS score jest stosowana w celu pomocy w szybkiej diagnozie i leczeniu pacjentów z podejrzeniem ostrego niedokrwienia kończyn dolnych, a także w ocenie ryzyka nawrotów i powikłań.

PROTOKOŁY FAST i BLUE

Służba medyczna w nagłych wypadkach wymaga szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji. Jednym ze sposobów, dzięki którym ratownicy medyczni mogą zapewnić jak najlepszą opiekę, jest stosowanie określonych protokołów.

Dwa takie protokoły stosowane w służbie medycznej to protokoły FAST i BLUE. W tym artykule omówimy te protokoły i ich znaczenie w służbie medycznej.

POCUS TORSO-one może być bardzo przydatne w ratownictwie medycznym podczas wykonywania badań FAST i BLUE.

W przypadku protokołu FAST, POCUS TORSO-one może być wykorzystane do skanowania jamy brzusznej w celu wykrycia obecności wolnej cieczy, co może wskazywać na wewnętrzne krwawienie. Dzięki temu, ratownicy medyczni mogą szybko zidentyfikować i leczyć pacjentów z poważnymi urazami brzucha.

image

OCENA KARDIOLOGICZNA

Urządzenie POCUS TORSO-one może również być wykorzystane do pełnej oceny kardiologicznej w sytuacjach nagłych. W przypadku protokołu BLUE, POCUS TORSO-one może być używane do skanowania płuc w celu oceny przyczyn duszności, co jest szczególnie przydatne w przypadku podejrzenia choroby płuc lub innych problemów oddechowych.

POCUS TORSO-one wyposażony jest w funkcję Auto Cardiac AI, która umożliwia oznaczenie funkcji serca, pozycjonowanie sondy prowadzącej, ocenę jakości obrazowania serca i pomaga ratownikom w doskonaleniu ich umiejętności w zakresie oznaczania anatomicznego oraz prowadzenia działań w celu znalezienia prawidłowych pozycji sondy. Dostępne w drugim kwartale - pakiet automatycznej analizy kardiologicznej dostarczający automatycznie 23 pomiary kardiologiczne.

W przypadku skanowania płuc, POCUS TORSO-one umożliwia skanowanie z liniami A i wysiękami, co umożliwia szybką diagnozę i leczenie chorób płuc oraz innych problemów oddechowych.

PROTOKÓŁ FAST

Protokół FAST to zestaw procedur stosowanych do oceny pacjentów z podejrzeniem urazu tułowia. Akronim FAST oznacza Focused Assessment with Sonography for Trauma. Ten protokół został opracowany po raz pierwszy w latach 90. i od tego czasu stał się standardową częścią oceny urazów w służbie medycznej.

Protokół FAST wykorzystuje ultrasonografię do szybkiej oceny obecności wolnej cieczy w jamie brzusznej, osierdziu lub przestrzeni opłucnej. Są to obszary, w których w wyniku urazu może gromadzić się krew lub inne płyny. Dzięki wykorzystaniu ultrasonografii protokół FAST może zapewnić szybką i dokładną diagnozę krwawienia wewnętrznego, co umożliwia szybsze leczenie i poprawia wyniki leczenia u pacjenta.

Protokół FAST jest zwykle wykonywany w serii kroków. Pierwszym krokiem jest ocena obecności płynu w osierdziu, worku, który otacza serce. Jest to wykonywane przez użycie sondy ultrasonograficznej umieszczonej na klatce piersiowej pacjenta. Następnie sonda jest przesuwana do jamy brzusznej w celu oceny obecności wolnej cieczy w jamie brzusznej. Wreszcie sonda jest używana do oceny przestrzeni opłucnej, czyli obszaru wokół płuc.

Protokół FAST jest wartościowym narzędziem w służbie medycznej, ponieważ umożliwia szybką diagnozę potencjalnie zagrażających życiu stanów. Poprzez wczesne wykrycie krwawienia wewnętrznego ratownicy medyczni mogą zapewnić szybkie leczenie i poprawić wyniki leczenia u pacjenta.

image

PROTOKÓŁ BLUE

Protokół BLUE, czyli ultrasonografia płuc w nagłych wypadkach, to kolejny zestaw procedur stosowanych w służbie medycznej. Protokół ten jest stosowany do oceny pacjentów z podejrzeniem duszności lub innych problemów związanych z płucami. Podobnie jak protokół FAST, protokół BLUE wykorzystuje ultrasonografię do szybkiej i dokładnej diagnozy.

POCUS KOSMOS może być z powodzeniem wykorzystywane w ratownictwie do badań FAST i BLUE. Urządzenie to umożliwia wykonywanie ultrasonografii w czasie rzeczywistym i może być stosowane do szybkiej oceny obecności wolnej cieczy w jamie brzusznej, osierdziu lub przestrzeni opłucnej oraz oceny stanu płuc.

Dzięki temu, że urządzenie POCUS KOSMOS jest przenośne i łatwe w użyciu, ratownicy medyczni mogą wykonywać badania ultrasonograficzne na miejscu wypadku lub podczas transportu pacjenta do szpitala. To umożliwia szybką diagnozę i leczenie stanów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia pacjenta.

W przypadku protokołu FAST, urządzenie POCUS KOSMOS może być używane do szybkiej oceny obecności wolnej cieczy w jamie brzusznej, osierdziu i przestrzeni opłucnej. Ratownik medyczny może użyć sondy ultrasonograficznej, aby ocenić te obszary i szybko zidentyfikować obecność krwawienia wewnętrznego.

W przypadku protokołu BLUE, urządzenie POCUS KOSMOS TORSO-one może być używane do oceny stanu płuc. Ratownik medyczny może ocenić, czy występują jakieś zmiany w obrębie płuc, takie jak płyn w płucach, obrzęk płuc, czy inne zmiany, które mogą wskazywać na problemy z oddychaniem.

image

Podsumowanie

Urządzenie POCUS KOSMOS jest przydatne w ratownictwie, ponieważ umożliwia szybką i dokładną diagnozę stanów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia pacjenta. Dzięki temu, że urządzenie to jest przenośne i łatwe w użyciu, ratownicy medyczni mogą wykonywać badania ultrasonograficzne na miejscu wypadku lub podczas transportu pacjenta do szpitala. To z kolei umożliwia szybsze i skuteczniejsze leczenie pacjenta.

Skontaktuj się w razie z autoryzowanym i wyłącznym dostawcą ECHO NOUS w Polsce zainteresowania: medica@medica91.com

image
image
image