Monitor Parametrów Życiowych w opiece domowej
🏥

Monitor Parametrów Życiowych w opiece domowej

Event Date
November 9, 2022
Event Leaders
UntitledUntitledUntitled
💡
Dziś testujemy Monitor parametrów życiowych dla telemedycyny na smartfonie, skupiając się na rytmie serca.

Monitor parametrów życiowych

Otrzymanie odczytu EKG z kciuka prawej ręki i palców lewej ręki może dostarczyć podstawową miarę rytmu serca. Ta metoda, nazywana często błędnie "jedno-odprowadzeniowym EKG", mierzy aktywność elektryczną serca i może pomóc w wykryciu nieprawidłowości w rytmie serca.

Monitor parametrów życiowych nie tylko monitoruje rytm serca, ale także: temperaturę ciała, ciśnienie krwi (pomiar oscylometryczny - na filmiku nie ma mankietu do mierzenia ciśnienia, ale ten sam monitor jest mocowany do mankietu, aby zmierzyć ciśnienie tętnicze), poziom nasycenia tlenem (SpO2) oraz poziom glukozy we krwi (glukometr przez badanie kropli krwi).

Jednak warto zauważyć, że ta metoda może nie być tak dokładna jak standardowe EKG 12-odprowadzeniowe w wykrywaniu niektórych chorób serca. Dla dokładnego pomiaru rytmu serca najlepiej skonsultować się z pracownikiem ochrony zdrowia i wykonać standardowe EKG. To zapewni bardziej kompleksowy obraz aktywności elektrycznej serca i pomoże wykryć wszelkie nieprawidłowości lub nieregularności w rytmie serca.

Osoby zainteresowane tym urządzeniem prosimy o kontakt z firmą Medica91 i zapytanie o ofertę pre-order!

#telemedycyna #parametryżyciowe #opiekadomowa

image
image
image