POCUS game

POCUS game

We at @medica91 are dedicated to teaching medical university students and doctors how to utilize Unreal Engine effectively. Our goal is to integrate Unreal Engine into medical education, as we believe it is an incredible concept!

By leveraging the immersive simulation capabilities of Unreal Engine, we aim to create a groundbreaking tool for doctors to master ultrasound techniques. This innovation has the potential to revolutionize medical education by providing a secure and lifelike training environment. 🎮

The potential of Unreal Engine in medical education is truly remarkable! I am particularly excited about your role in developing a game for doctors to learn ultrasound. This application could transform medical education by providing a safe and incredibly realistic training environment. 🎮

Join us on our journey in real-time 3D and virtual production in #eNstudios.pl for medical education.

Stosunkowo niski koszt i wygoda tych urządzeń oraz zapewniane przez nie funkcje mogą usunąć bariery utrudniające wdrożenie ultrasonografii w miejscu opieki, czyniąc tę umiejętność kliniczną bardziej powszechną i dostępną. W ostatnich latach, ultrasonografia punktowa (POCUS) stała się coraz bardziej popularna w miejscach opieki, takich jak szpitale, kliniki i oddziały ratunkowe. POCUS umożliwia szybką ocenę stanu pacjenta w czasie rzeczywistym i pozwala na szybkie podjęcie decyzji klinicznych. W połączeniu z rosnącą dostępnością i wygodą urządzeń ultrasonograficznych, POCUS może się stać cennym narzędziem dla personelu medycznego w miejscu opieki, pomagając w szybkim i skutecznym leczeniu pacjentów.

Dalsze info: na stronach tutaj

https://stetoskopy.com/products/ultrasonograf-kosmos-torso-one-system-uniwersalne-pocus-przenosne-usg-echostestetosko