AR / VR z POCUS
💱

AR / VR z POCUS

Event Date
April 8, 2023
Event Leaders
UntitledUntitledUntitled

Postęp w ochronie zdrowia dzięki VR

POCUS umożliwia bezinwazyjną ocenę funkcjonowania narządów wewnętrznych, co jest niezwykle pomocne w diagnostyce i leczeniu wielu schorzeń.

Technologia rzeczywistości wirtualnej (VR) i AR rozszerzonej rzeczywistości mają potencjał w zrewolucjonizowaniu diagnostyki ultrasonograficznej w miejscu opieki (POCUS).

POCUS to technika obrazowania medycznego, która umożliwia pracownikom ochrony zdrowia wykonywanie badań ultrasonograficznych w czasie rzeczywistym i bez potrzeby korzystania z dużych urządzeń (osadzonych na wózkach).

Dzięki VR lekarze, medycy i personel pielęgniarski może interaktywnie działać na wirtualnych trójwymiarowych (3D) modelach anatomicznych, co zapewnia bardziej realistyczne środowisko dla interpretacji obrazów ultrasonograficznych. To pomaga lepiej zrozumieć struktury, które są badane, i łatwiej zidentyfikować nieprawidłowości.

image

Doświadczenie - Cechy haptyczne

VR zapewnia również standardowe doświadczenie szkoleniowe dla praktyków, pozwalając stażystom na praktykowanie i doskonalenie swoich umiejętności POCUS w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku przed zastosowaniem ich na pacjentach.

Wykorzystanie zwrotności haptycznej może dodatkowo zwiększyć doświadczenie z VR poprzez symulację wrażenia dotyku w wirtualnych środowiskach.

image

Zwrotność haptyczna to specjalna technologia, która umożliwia interakcję użytkownika z wirtualnymi przedmiotami poprzez wrażenia dotykowe. Dzięki temu użytkownik może poczuć, jakby dotykał czegoś w wirtualnym świecie, nawet jeśli to coś nie istnieje w rzeczywistości. Pozwala ona na „dotykalne” obiektów i odnosić się może, prócz związanych z nimi sił, wibracji bądź ruchów, także do innych ich właściwości materialnych, np. do porowatości

AR - rzeczywistość rozszerzona

Potencjanym zastosowaniem VR w POCUS jest zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej (AR), która nakłada obrazy ultrasonograficzne na ciało pacjenta, zapewniając bardziej intuicyjną i precyzyjną wizualizację anatomii.

image

Mimo że AR - rzeczywistość rozszerzona i POCUS to dwie różne technologie używane w różnych dziedzinach, mają one potencjał, aby uzupełniać się nawzajem na różne sposoby.

AR może dostarczyć wizualne nakładanie obrazów ultrasonograficznych: Dzięki AR specjaliści medyczni mogą nakładać obrazy ultrasonograficzne na ciało pacjenta, zapewniając bardziej intuicyjne i dokładne zrozumienie położenia i orientacji struktur wewnętrznych. To może poprawić dokładność diagnozy i planowania leczenia.

image

POCUS może dostarczać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym dla aplikacji AR: Aplikacje AR mogą korzystać z informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym dostarczanych przez POCUS.

AR może ulepszyć szkolenie i edukację z POCUS: Dzięki AR studenci medycyny i specjaliści mogą ćwiczyć i symulować różne procedury POCUS w wirtualnym środowisku, zapewniając bezpieczne i pozbawione ryzyka doświadczenie szkoleniowe. AR może także być używane do wizualizacji i wyjaśnienia złożonych koncepcji związanych z POCUS, ułatwiając zrozumienie studentom i specjalistom.

image

AR i POCUS mogą poprawić planowanie chirurgiczne: Dzięki połączeniu możliwości AR i POCUS chirurdzy mogą lepiej planować operacje i wizualizować anatomię pacjenta. To może poprawić wyniki chirurgiczne i zmniejszyć ryzyko powikłań.

Podsumowanie

Technologia VR ma potencjał rewolucjonizowania diagnostyki POCUS, zapewniając pracownikom ochrony zdrowia bardziej realistyczne, interesujące niż standardowe doświadczenie. Chociaż VR jest wciąż we wczesnych stadiach rozwoju dla aplikacji POCUS, jej potencjalne korzyści są jasne, a można się spodziewać coraz szerszego stosowania VR w POCUS w następnych latach.

Technologia rzeczywistości wirtualnej (VR) natomiast ma ogromny potencjał w zrewolucjonizowaniu diagnostyki ultrasonograficznej w miejscu opieki (POCUS).

Połączenie AR i POCUS ma potencjał do poprawy dokładności, efektywności i bezpieczeństwa różnych zastosowań w medycynie. W miarę jak te technologie będą się rozwijać, możemy oczekiwać coraz więcej innowacyjnych przypadków użycia i zastosowań, wykorzystujących ich połączone możliwości.

image

image

Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi diagnostycznych do opieki zdrowotnej może przynieść wiele korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy i specjalistów medycznych. Dlatego warto rozwijać i stosować innowacyjne rozwiązania, które pomogą poprawić jakość i dostępność opieki zdrowotnej.