Critical Ultrasound Polski Dyplom (PDCU)
🩺

Critical Ultrasound Polski Dyplom (PDCU)

Event Date
July 9, 2023
Event Leaders
UntitledUntitledUntitled
💡
Zaplanuj szkolenie / warsztaty, aby nabyć nowe umiejętności.

POLSKI DYPLOM ULTRASONOGRAFICZNY - OPIEKA ANESTEZJOLOGICZNA i KRYTYCZNA PDCU

Podstawowe kompetencje POCUS dla anestezjologów i specjalistów intensywnej opieki oraz stażystów w Polsce określane są jako Polski Dyplom Ultrasonografii Krytycznej (PDCU) - Polish Diploma of Critical Ultrasound.

image

PDCU składa się umiejętności w czterech dziedzinach diagnozowania:

  • serca,
  • klatki piersiowej,
  • jamy brzusznej,
  • i naczyń krwionośnych,

a każda z dziedzin ma zdefiniowane obrazowania ultrasonograficzne, które kandydaci muszą umieć rozpoznawać.

Europejskie Towarzystwo Intensywnej Terapii (ESICM) uznało potrzebę włączenia POCUS jako kluczowej kompetencji dla specjalisty intensywnej terapii (ICM) w Europie. W 2022 r. zaktualizowano Kompetencyjne Szkolenie w Intensywnej Terapii (CoBaTrICe) i zaproponowano minimalny standard wiedzy, umiejętności i postaw wymaganych od lekarza, aby został uznany za specjalistę ICM w Europie [21].

Celem rekomendacji Komitetu Ultrasonografii i Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) jest:

  • zdefiniowanie podstawowych kompetencji POCUS dla anestezjologów, specjalistów intensywnej terapii i stażystów w Polsce,
  • zaproponowanie procesu akredytacji szkolenia POCUS,
  • przedstawienie ewaluacji kompetencji.
image

Ultrasonografia (US) jest teraz ważnym elementem oceny stanu zdrowia pacjentów w stanie krytycznym [1-5]. W ciągu ostatniej dekady nastąpił ciągły postęp w technologii US i większej implementacji klinicznej [4] wraz ze zwiększonym szkoleniem strukturalnym dla praktyków. Faktycznie, dostępne są teraz kilka ścieżek akredytacji specjalnie dla pacjentów w stanie krytycznym [6, 7]. Równolegle rośnie liczba naukowych dowodów na poparcie stosowania wielomodalnej ultrasonografii punktowej (POCUS) w ocenie, diagnostyce i aspektach proceduralnych leczenia pacjentów [3, 8-20].

W 2020 roku Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations i Emergency Care Research Institute uznały wprowadzenie POCUS bez niezbędnych zabezpieczeń za główne zagrożenie dla zdrowia [4]. Obejmują one zapewnienie strukturalnego sposobu nabycia kompetencji i oceny umiejętności, aby zapewnić bezpieczną praktykę.

Europejskie Towarzystwo Intensywnej Terapii (ESICM) uznało potrzebę włączenia POCUS jako kluczowej kompetencji dla specjalisty intensywnej terapii (ICM) w Europie. W 2022 roku zaktualizowano Kompetencyjne Szkolenie w Intensywnej Terapii (CoBaTrICe) i zaproponowano minimalny standard wiedzy, umiejętności i postaw wymaganych od lekarza, aby został uznany za specjalistę ICM w Europie [21].

Celem rekomendacji Komitetu Ultrasonografii i Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) jest:

  • zdefiniowanie podstawowych kompetencji POCUS dla anestezjologów, specjalistów intensywnej terapii i stażystów w Polsce,
  • zaproponowanie procesu akredytacji szkolenia POCUS,
  • przedstawienie ewaluacji kompetencji.

Dalsze info na Terapia:

Special paper

Echocardiography and Ultrasound Committee statement for the accreditation programme in point-of-care ultrasonography in Poland

Mateusz Zawadka1,

Paweł Andruszkiewicz1,

Wojciech Gola2,

Adrian Wong3,

Mirosław Czuczwar4

1.

2nd Department of Anesthesiology and Intensive Care, Medical University of Warsaw, Poland

2.

Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland

3.

Department of Critical Care, King’s College Hospital, London, UK; The ESICM General Intensive care Ultrasound (GENIUS)

4.

2nd Department of Anesthesiology and Intensive Care, Medical University of Lublin, Poland

Europejskie Towarzystwo Intensywnej Terapii (ESICM) w 2022 roku wprowadziło ważną aktualizację Kompetencyjnego Szkolenia w Intensywnej Terapii (CoBaTrICe), które definiuje minimalny standard wiedzy, umiejętności i postaw wymaganych od lekarzy pragnących uzyskać specjalizację z intensywnej terapii (ICM) w Europie [21]. Jednym z kluczowych elementów tej aktualizacji jest uwzględnienie POCUS (Point-of-Care Ultrasound) jako istotnej kompetencji dla specjalistów ICM.

image

POCUS to technika ultrasonografii wykonywanej na miejscu i w czasie opieki nad pacjentem. Umiejętność korzystania z POCUS jest niezwykle cenna w intensywnej terapii, ponieważ umożliwia lekarzom szybkie i precyzyjne ocenianie pacjenta, monitorowanie odpowiedzi na terapię oraz podejmowanie decyzji klinicznych w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie POCUS w ICM przynosi liczne korzyści, takie jak skrócenie czasu diagnostyki, ograniczenie ryzyka powikłań, zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta i poprawa wyników terapeutycznych.

Poręczne USG - kompetencje

Włączenie POCUS jako kluczowej kompetencji dla specjalistów ICM w Polsce podkreśla jego znaczenie w praktyce klinicznej. Dzięki temu lekarze będą bardziej zaawansowani w zakresie oceny i monitorowania pacjentów, co przyczyni się do poprawy jakości opieki intensywnej oraz zwiększenia szans na ratowanie życia i zdrowia leczonych.

Ta aktualizacja stanowi ważny krok naprzód, wprowadzając wytyczne dotyczące minimalnych standardów wiedzy, umiejętności i postaw dla specjalistów ICM w Europie. Jest to istotne dla rozwoju i doskonalenia dziedziny intensywnej terapii oraz zapewnienia pacjentom wysokiej jakości opieki.

image

POCUS - poręczny aparat USG

POCUS w praktyce

Stosunkowo niski koszt i wygoda tych urządzeń oraz zapewniane przez nie funkcje mogą usunąć bariery utrudniające wdrożenie ultrasonografii w miejscu opieki, czyniąc tę umiejętność kliniczną bardziej powszechną i dostępną. W ostatnich latach, ultrasonografia punktowa (POCUS) stała się coraz bardziej popularna w miejscach opieki, takich jak szpitale, kliniki i oddziały ratunkowe. POCUS umożliwia szybką ocenę stanu pacjenta w czasie rzeczywistym i pozwala na szybkie podjęcie decyzji klinicznych. W połączeniu z rosnącą dostępnością i wygodą urządzeń ultrasonograficznych, POCUS może się stać cennym narzędziem dla personelu medycznego w miejscu opieki, pomagając w szybkim i skutecznym leczeniu pacjentów.

Dalsze info: na stronach tutaj

https://stetoskopy.com/products/ultrasonograf-kosmos-torso-one-system-uniwersalne-pocus-przenosne-usg-echostestetosko