Ratownictwo medyczne. Protokoły FAST I BLUE.
👩‍⚕️

Ratownictwo medyczne. Protokoły FAST I BLUE.

💡
POCUS TORSO-one od Echo Nous może być bardzo przydatne w ratownictwie medycznym podczas wykonywania badań FAST i BLUE.

PROTOKOŁY FAST i BLUE

Służba medyczna w nagłych wypadkach wymaga szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji. Jednym ze sposobów, dzięki którym ratownicy medyczni mogą zapewnić jak najlepszą opiekę, jest stosowanie określonych protokołów.

Dwa takie protokoły stosowane w służbie medycznej to protokoły FAST i BLUE. W tym artykule omówimy te protokoły i ich znaczenie w służbie medycznej.

POCUS TORSO-one może być bardzo przydatne w ratownictwie medycznym podczas wykonywania badań FAST i BLUE.

W przypadku protokołu FAST, POCUS TORSO-one może być wykorzystane do skanowania jamy brzusznej w celu wykrycia obecności wolnej cieczy, co może wskazywać na wewnętrzne krwawienie. Dzięki temu, ratownicy medyczni mogą szybko zidentyfikować i leczyć pacjentów z poważnymi urazami brzucha.

image

OCENA KARDIOLOGICZNA

Urządzenie POCUS TORSO-one może również być wykorzystane do pełnej oceny kardiologicznej w sytuacjach nagłych. W przypadku protokołu BLUE, POCUS TORSO-one może być używane do skanowania płuc w celu oceny przyczyn duszności, co jest szczególnie przydatne w przypadku podejrzenia choroby płuc lub innych problemów oddechowych.

POCUS TORSO-one wyposażony jest w funkcję Auto Cardiac AI, która umożliwia oznaczenie funkcji serca, pozycjonowanie sondy prowadzącej, ocenę jakości obrazowania serca i pomaga ratownikom w doskonaleniu ich umiejętności w zakresie oznaczania anatomicznego oraz prowadzenia działań w celu znalezienia prawidłowych pozycji sondy. Dostępne w drugim kwartale - pakiet automatycznej analizy kardiologicznej dostarczający automatycznie 23 pomiary kardiologiczne.

W przypadku skanowania płuc, POCUS TORSO-one umożliwia skanowanie z liniami A i wysiękami, co umożliwia szybką diagnozę i leczenie chorób płuc oraz innych problemów oddechowych.

PROTOKÓŁ FAST

Protokół FAST to zestaw procedur stosowanych do oceny pacjentów z podejrzeniem urazu tułowia. Akronim FAST oznacza Focused Assessment with Sonography for Trauma. Ten protokół został opracowany po raz pierwszy w latach 90. i od tego czasu stał się standardową częścią oceny urazów w służbie medycznej.

Protokół FAST wykorzystuje ultrasonografię do szybkiej oceny obecności wolnej cieczy w jamie brzusznej, osierdziu lub przestrzeni opłucnej. Są to obszary, w których w wyniku urazu może gromadzić się krew lub inne płyny. Dzięki wykorzystaniu ultrasonografii protokół FAST może zapewnić szybką i dokładną diagnozę krwawienia wewnętrznego, co umożliwia szybsze leczenie i poprawia wyniki leczenia u pacjenta.

Protokół FAST jest zwykle wykonywany w serii kroków. Pierwszym krokiem jest ocena obecności płynu w osierdziu, worku, który otacza serce. Jest to wykonywane przez użycie sondy ultrasonograficznej umieszczonej na klatce piersiowej pacjenta. Następnie sonda jest przesuwana do jamy brzusznej w celu oceny obecności wolnej cieczy w jamie brzusznej. Wreszcie sonda jest używana do oceny przestrzeni opłucnej, czyli obszaru wokół płuc.

Protokół FAST jest wartościowym narzędziem w służbie medycznej, ponieważ umożliwia szybką diagnozę potencjalnie zagrażających życiu stanów. Poprzez wczesne wykrycie krwawienia wewnętrznego ratownicy medyczni mogą zapewnić szybkie leczenie i poprawić wyniki leczenia u pacjenta.

image

PROTOKÓŁ BLUE

Protokół BLUE, czyli ultrasonografia płuc w nagłych wypadkach, to kolejny zestaw procedur stosowanych w służbie medycznej. Protokół ten jest stosowany do oceny pacjentów z podejrzeniem duszności lub innych problemów związanych z płucami. Podobnie jak protokół FAST, protokół BLUE wykorzystuje ultrasonografię do szybkiej i dokładnej diagnozy.

POCUS KOSMOS może być z powodzeniem wykorzystywane w ratownictwie do badań FAST i BLUE. Urządzenie to umożliwia wykonywanie ultrasonografii w czasie rzeczywistym i może być stosowane do szybkiej oceny obecności wolnej cieczy w jamie brzusznej, osierdziu lub przestrzeni opłucnej oraz oceny stanu płuc.

Dzięki temu, że urządzenie POCUS KOSMOS jest przenośne i łatwe w użyciu, ratownicy medyczni mogą wykonywać badania ultrasonograficzne na miejscu wypadku lub podczas transportu pacjenta do szpitala. To umożliwia szybką diagnozę i leczenie stanów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia pacjenta.

W przypadku protokołu FAST, urządzenie POCUS KOSMOS może być używane do szybkiej oceny obecności wolnej cieczy w jamie brzusznej, osierdziu i przestrzeni opłucnej. Ratownik medyczny może użyć sondy ultrasonograficznej, aby ocenić te obszary i szybko zidentyfikować obecność krwawienia wewnętrznego.

W przypadku protokołu BLUE, urządzenie POCUS KOSMOS TORSO-one może być używane do oceny stanu płuc. Ratownik medyczny może ocenić, czy występują jakieś zmiany w obrębie płuc, takie jak płyn w płucach, obrzęk płuc, czy inne zmiany, które mogą wskazywać na problemy z oddychaniem.

image

Podsumowanie

Urządzenie POCUS KOSMOS jest przydatne w ratownictwie, ponieważ umożliwia szybką i dokładną diagnozę stanów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia pacjenta. Dzięki temu, że urządzenie to jest przenośne i łatwe w użyciu, ratownicy medyczni mogą wykonywać badania ultrasonograficzne na miejscu wypadku lub podczas transportu pacjenta do szpitala. To z kolei umożliwia szybsze i skuteczniejsze leczenie pacjenta.

Skontaktuj się w razie z autoryzowanym i wyłącznym dostawcą ECHO NOUS w Polsce zainteresowania: medica@medica91.com

image
image
image